Næst efter juletræerne, bliver Rishøjgård drevet af pejsebrændeproduktion. Siden 1970 har jeg kørt som entreprenør i skoven, og har dermed en stor berøringsflade med skovbruget. selve entreprenørvirksomheden er senere afgået til min søn, men kløvning af løvtræ i skoven til produktion af brænde, er stadig en stor del af min hverdag. I en årrække har der dermed været en produktion af pejsetræ på gården.  - der forefindes desuden altid lagret kløvet træ på lager, samt tørt pejsebrænde til salg.

 


Klik her for at få dit eget GoMINIsite